Start
 
Genealogie:
Software
Gedcom
Homepage maken
Homepage uploaden
Div. programma's
Zoeken
Genealogie boeken
 
 
 

 

 

 

 

 

Boeken

 

 
   
 

 

Stamboom maken op de pc voor senioren

Aantal paginaís: 240 Uitvoering: Paperback, full colour

ISBN: 978 90 5905 347 2 Prijs: Ä 19,95

Geschikt voor: Windows 7, Vista & XP

In dit boek maakt u kennis met de mogelijkheden van het gratis stamboomprogramma Aldfaer en krijgt u talloze tips voor het samenstellen van uw eigen stamboom met namen en feiten. Deze kunt u vervolgens 'tot leven brengen' door persoonlijke verhalen, foto's, video's en andere documenten toe te voegen. Van deze stamboom kunt u verschillende rapporten en fraaie diagrammen maken. Deze kunt u publiceren in een zelfgemaakt boek of fotoalbum over uw familie of op een website.
Of het nu gaat om het vinden van de oudste voorvader, het onderzoeken van waar uw familie oorspronkelijk vandaan komt of wat voor werk uw voorvaders deden: de verdieping in uw familiegeschiedenis kan verrassende resultaten opleveren ťn een fraai document voor het nageslacht.

 

  Maak kennis met belangrijke bronnen als de burgerlijke stand, het bevolkingsregister, doop-, trouw- en begraafregisters, notariŽle en rechterlijke archieven, belastingregistratie en bronnen met gegevens over vestiging en vertrek. In het programma Aldfaer neem je de gevonden gegevens op in je eigen familiestamboom. Nadat alle gegevens in Aldfaer zijn verwerkt is jouw familiestamboom klaar om geprint te worden of op internet te worden gezet.

Met De stamboom van je familie op de computer heb je een compleet pakket in handen voor het maken van jouw eigen familiestamboom. Dit boek verscheen eerder onder de titel Je stamboom op de computer en is nu volledig geactualiseerd.

 

  Bij de nieuwe tv-serie 'Verborgen verleden' van de NTR verschijnt dit boek als handleiding voor beginnende genealogen. In dit tv-programma dat dezelfde opzet heeft als dat van de BBC, wordt de familiegeschiedenis van een aantal bekende Nederlanders in beeld gebracht, zoals Mei Li Vos, Maria Goos, Monique van de Ven, Youri Mulder en Gerard Spong. Deze portretten zijn als kaders tussen de teksten geplaatst. De rest van het boek is een inleiding op stamboomonderzoek, waaruit overigens wel blijkt dat de rol van digitale informatie en internet steeds groter is geworden. De eerste stappen verwijzen naast archieven naar internet, waarna belangrijke bronnen als burgerlijke stand, bevolkingsregisters en kerkenboeken worden besproken. Ook het online contact met andere onderzoekers komt aan de orde naast notariele en rechterlijke archieven, namen, migratie, beroepen, het familiewapen en het publiceren van gegevens. Het boek heeft een levendige lay-out en is aantrekkelijk geillustreerd met fraaie kleurenopnamen van schilderijen, kaarten, fotoportretten enzovoort.

 

  Het zoeken naar hun voorgeslacht is al voor veel mensen zo'n fascinerende bezigheid gebleken dat ze er volkomen aan verslingerd raakten.
Wie waren al die mannen en vrouwen van wie u afstamt, zowel aan vaders als aan moeders kant, en die samen met u vijf generaties van uw familie vormen? Hoe heten en heetten ze, al die groot-, overgroot- en oudovergrootouders? Wat deden ze, waar kwamen ze vandaan en wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven?
Dit boek helpt ze allemaal te vinden. En wie ze heeft gevonden, die heeft daarmee ineens een boeiende familiekroniek in handen. Waarvan hij of zij zelf de auteur is.

 

 

 

Aanrader

Gebruik de nieuwste Internetbronnen om uw familiegeschiedenis te traceren. Ontdek hoe u chatrooms en mailinglists effectief kunt gebruiken en waar u op het web moet zoeken om specifieke genealogische informatie te vinden - meer dan honderd websites worden uitvoerig besproken. Leer hoe u verzamelde gegevens kunt analyseren en delen met anderen op het Internet.

Internetgids stamboomonderzoek + CD-ROM


ISBN 9039509948

Het boek Stamboomonderzoek is voor veel mensen een belangrijke tijdsbesteding. Het is zeer interessant om uit te zoeken wie de voorouders of naaste familie zijn. Soms is deze kennis zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een erfenis. Verder wil men meestal een antwoord op vragen als: Is er een familiewapen? Zijn wij van adel? Ligt er een familierelatie met een bekende persoon? Het Internet biedt stamboomonderzoekers een schat aan informatie - niet alleen in genealogie geÔnteresseerde amateurs, maar ook mensen die zich er beroepshalve mee bezighouden, zoals notarissen. Het Internet heeft echter geen duidelijk register aan de hand waarvan informatie snel opgezocht kan worden. Men moet zelf de juiste Web-sites zoeken, wat vaak een lastige en tijdrovende klus is. Deze Internetgids zet de Web-sites voor het verrichten van stamboomonderzoek overzichtelijk op een rijtje. Verder treft u informatie aan over het gebruik van het Internet. De cd-rom. De cd-rom bevat de Internet-directory Genealogie, met meer dan 1200 adressen van Web-sites. De sites die achter deze adressen schuilgaan, hebben, stuk voor stuk te maken met genealogie; ze zijn keurig gerubriceerd en direct te gebruiken vanaf de cd-rom of in de map Favorieten in Windows 95/98. Verder vindt u op deze cd-rom de browsers Internet Explorer, Netscape, probeerversies van Norton-programma's, demo's en shareware voor stamboomonderzoek

 

Stamboomonderzoek voor beginners

 

ISBN 9058020010

 

 

Stamboomonderzoek is een (bijna wetenschappelijke) hobby die steeds meer jongeren trekt. Men is op zoek naar zijn wortels. De beginneling moet te weten zien te komen waar hij moet beginnen en hoe, en daarvoor is deze handleiding uiterst geschikt. De techniek van de stamboom of de kwartierstaat, de nummering en het gebruik van symbolen wordt eerst behandeld; daarna volgt een overzicht van wat er allemaal aan onderzoeksmogelijkheden bestaat, tot en met Internet en Bulletin Board System toe. Vervolgens komen de primaire bronnen (de bevolkings- en kerkregisters) en de secundaire (notariŽle en belastingarchieven, enz.) aan de orde. Ook genealogische computerprogramma's worden besproken, alsmede de vraag naar een familiewapen en de herkomst van de naam. De tekst is buitengewoon helder en duidelijk; de talloze illustraties, de literatuuropgaven en de adressenlijst zijn hoogst functioneel. Voor beginners een must. Fraaie, goed beletterde omslag met kleurige afbeeldingen van genealogische objecten.

Het stambomenboek
wortels naar je verleden

 

ISBN 9060109767

 

 

Er kan een moment in je leven komen, waarop je wilt weten waar je vandaan komt. Wie waren je voorouders? Uit welke streek kwamen ze, welke beroepen hadden ze? Wie waren hun verwanten, vrienden en relaties? En kwamen bepaalde eigenschappen en ziekten vroeger ook bij deze bloed verwanten voor? Omdat zo'n familieonderzoek - officieel genealogie geheten - nogal ingewikkeld lijkt, laten velen het achterwege. Dat is jammer, want het is vrij eenvoudig uit te zoeken wat je herkomst is. Het Stambomenboek kan iedereen die zijn voorouders wil leren kennen hierbij behulpzaam zijn.

In Het Stambomenboek bespreekt Els Elenbaas - al jaren genealogisch onderzoekster - op overzichtelijke wijze de stappen van een gedegen familieonderzoek. Naast de informatie die je thuis kunt verzamelen, zijn er natuurlijk de talloze archieven waaruit je een schat aan gegevens kunt halen. Zo begon de burgerlijke stand in Nederland in 1811 al de persoonsgegevens te registreren; in Limburg en Zeeuws-Vlaanderen startte men reeds in 1796 met de bevolkingsstand op te tekenen. Ook internet en diverse cd-rom's kunnen je een eind op weg helpen om langs je stam af te dalen. Naast vele adressen, tips en adviezen om de familiegegevens te verzamelen, biedt Het Stambomenboek je een perfecte handleiding om je voorouders te laten herleven.
Gids voor genealogisch onderzoek in Nederland

 

ISBN 902886279X

 

In 1946 verscheen Geschreven verleden van de hand van H. Bouwer met als ondertitel 1 genealogie en oud schrift'. Hoewel het boek enkele herdrukken beleefde, is het sinds 1970 niet meer te verkrijgen. Na die tijd heeft het genealogisch onderzoek - stamboomonderzoek een grote vlucht genomen, zoals de bezoekcijfers van openbare archiefinstellingen in Nederland laten zien. Dat was de reden om de boven genoemde gids opnieuw uit Ie geven, maar dan in een zeer herziene vorm.

Deze gids is samengesteld door een viertal archivarissen: drs W.F.M. Ahoud, J. den Draak, drs E.C. Straatsma en drs P.W. van Wissing.

De samenstellers hebben de gids gedurende de afgelopen jaren op basis van hun ervaring herzien, de bronnen opnieuw behandeld, de literatuur geactualiseerd en ruim veertig nieuwe teksten in transeriptie toegevoegd. Nieuw is het hoofdstuk over huis- en familiearchieven, speciaal gericht op het genealogisch onderzoek. Alle teksten worden voorafgegaan door een instructieve inleiding waarin de soort bron wordt besproken. Naast de transcripties hebben de auteurs de teksten ook voorzien van woordcommentaar. De voorbeeldteksten zijn afkomstig uit een groot aantal Nederlandse openbare archiefbewaarplaatsen.

De samenstellers hebben een archiefopleiding aan de Rijksarchiefschool in Den Haag gevolgd. Zij hebben niet alleen ervaring met genealogisch en ander historisch onderzoek, maar hebben ook verschillende cursussen oud schrift en archiefonderzoek gegeven.

Het boek is niet alleen bedoeld voor beginnende genealogische onderzoekers, maar ook voor hen die toe zijn aan andere bronnen voor hun onderzoek, zoals weeshuis- en waterstaatsarchieven. De gids besluit met een woordenlijst, een thematische literatuurlijst en een adreslijst van de belangrijkste archiefbewaarplaatsen en genealogische documentatiecentra in Nederland.
Familiemerklappen met borduurpatronen

 

Paperback |
Cantecleer | 1997


ISBN 9021326396

IN DIT DERDE BOEK VAN JAN HOUTMAN ZIJN allerlei merklappen verzameld die gemaakt zijn voor een familie- of huwelijksfeest. Op deze merklappen heeft hij een ode aan de betreffende families gebracht door hun stamboom te borduren, de feestelijke gelegenheid zelf en verschillende motieven en symbolen die op die familie van toepassing zijn. Van dit alles heeft hij mooie composities gemaakt, versierd met randen en motieven.

Een familiemerklap is iets heel persoonlijks. Elke familie is weer anders samengesteld en daar horen weer andere symbolen en motieven bij. Op alle merklappen in dit boek zijn de namen van de oudste familieleden, hun kinderen en kleinkinderen met alle geboortedata geborduurd. Het is niet de bedoeling zo'n merklap precies na te borduren, hij dient alleen als voorbeeld. Om een eigen familiemerklap te borduren zult u toch zelf moeten gaan ontwerpen, waarbij u natuurlijk wel gebruik kunt maken van de letters en cijfers uit de merklappen in dit boek.

U zult in dit boek veel verschillende lettertypes vinden. jan Houtman was vroeger eigenaar van een drukkerij en de liefde voor de letter heeft hij ook in zijn borduurwerken tot uitdrukking gebracht, De letters komen niet alleen terug in alfabetten en familienamen, maar ook in de drie versies van het Onze Vader. Ook beeldende motieven en symbolen uit het christelijk geloof zijn in een aantal merklappen terug te vinden. Bij die merklappen vindt u daar een uitleg over.

Ik hoop dat dit boek de enthousiaste borduurster zal inspireren en stimuleren tot het maken van een eigen familiemerklap.
 
 

 Webcoach Stamboomonderzoek
J. van Lienen, J. Spronkers, J. Spronkers

 

De bedoeling van deze uitgave is dat het de beginnende genealogische onderzoeker met behulp van Internet op weg helpt bij het opzetten van stamboomonderzoek. De eerste hoofdstukken gaan summier in op de eerste stappen, begrippen en bronnen, waarna wat diepgaander Nederlands- en Engelstalige genealogische computerprogramma's worden besproken. Speciale aandacht krijgt het van oorsprong Noorse programma Winfamily. Vervolgens worden de mogelijkheden van genealogische bronnen op Internet beschreven, hoofzakelijk in de vorm van Internet-adressen. Daarna komen nog aspecten als email, nieuwsgroepen, heraldiek, nummersystemen, tips w.o. het vertaalprogramma Gedcom aan de orde. Het boekje wordt afgesloten met bijlagen met een ABC, Internetadressen van archieven, verenigingen, gebruikersgroepen evenals een woordenlijst Engels-Nederlands. Methodisch is het boekje tamelijk zwak en weinig gestructureerd, op het gebied van Internet en email blijft de informatie veelal beperkt tot adressen, zonder of met zeer summiere toelichting. Met illustraties van beeldschermen, tabellen en tekeningen.